o stowarzyszeniuO Stowarzyszeniu

serduszko dla dzieci duze

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” działa od 1996 roku.
Zajmujemy się działalnością charytatywną, pomocową i edukacyjną. Działamy tam, gdzie jest największa potrzeba wsparcia najmłodszych – w środowiskach zagrożonych problemami bezrobocia, biedy, wykluczenia społecznego. Jesteśmy grupą młodych ludzi, dla których ta organizacja jest bazą dla realizacji własnych pomysłów na pomoc dziecku i rodzinie w ramach projektów non-profit. W naszej pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest relacja wychowawca - dziecko, oparta na cieple, zrozumieniu i szczerości.

Obecnie prowadzimy dwie świetlice socjoterapeutyczne. Jedna przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych, druga to klub młodzieżowy dla gimnazjalistów i licealistów do lat 18.

Nasi podopieczni biorą czynny udział w projektach kulturalnych i życiu społecznym swojej okolicy.
Pomagamy dzieciom, młodym ludziom, rodzinom w znalezieniu swojego miejsca, kształtowaniu tożsamości, szukaniu własnej drogi, podejmowaniu wyzwań i odpowiedzialności, rozwoju osobistym.

Od lat przybliżamy dzieciakom to, co z pozoru może wydawać się nieosiągalne.
Spośród naszych dotychczasowych działań możemy wyróżnić:

  • Organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych i edukacyjno-profilaktycznych;
  • Program RESTART dla byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  • Inkubator przedsiębiorczości - zajęcia dla młodzieży, która myśli o funkcjonowaniu na rynku pracy,
    ze szczególnym uwzględnieniem założenia własnej firmy i zachowań konsumenckich;
  • Realizacja bloku projektów kulturalnych i dziennikarskich, służących pracy z młodzieżą:
    dziennikarstwo radiowe, warsztaty filmowe, fotograficzne, przygotowanie magazynu społeczno-kulturalnego dla młodzieży „Zupełnie Inny Świat”;
  • Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych – ogólnopolski młodzieżowy konkurs filmowy;
  • STUDNIA – klub wolontariusza i grupa stażowa przy Świetlicy.

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia:  http://serduszko.org.pl/