Przekazuję darowiznę

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci posiada status OPP i realizuje cele pożytku publicznego, dlatego przekazane na naszą działalność darowizny uprawniają do skorzystania z ulgi podatkowej.  

Aby skorzystać z ulgi i wesprzeć nasze działania należy:
- Podać cel przekazywanej darowizny: darowizna na cele statutowe;
- Przekazać wybraną kwotę na rachunek nr 66 1240 6175 1111 0000 4578 4554, w Banku Pekao S.A.
- Zachować pokwitowanie przelewu lub dowód wpłaty.

Osoby fizyczne mogą przekazać darowiznę w wysokości do 6% dochodu, natomiast osoby prawne do 10 %.